BIOLOŠKI PROČISTAČI – UPUTSTVO

UPUTSTVO

Instalacija i održavanje sustava za pročišćavanje H2E

1. OPĆA SIGURNOST

 • Sadržaja uputstva za ugradnju i montažu se treba strogo pridržavati, inače se ne može dati garancija na potraživanja. Pročistač je neophodno prije instalacije pregledati i provjeriti, da li je izrađen u skladu sa Vašim zahtjevima
 • Instalaciju provodi tvrtka sa kvalificiranim izvođačima, koji su upoznati sa uputstvom za instalaciju.
 • Pri izvršenju poštovati uputstvo za siguran rad. Pri manipulaciji i ugradnji pročistača Vas mora paziti druga osoba.
 • Poklopac pročistača uvijek mora biti zatvoren, inače postoji mogućnost od nezgode.
 • Pročistač otpadnih voda treba da se ugradi isključivo u pripremljen rov te se zakopava isključivo prema uputstvima proizvođača.
 • Izbor vrste poklopca zavisi od ugovora i želje kupaca.
 • Na pročistač se smiju ugraditi samo oni dodatni elementi koji su odobreni od strane proizvođača pročistača. Ugradnja dodatnih elemenata ne propisanih od strane proizvođača ne osigurava siguran i pravilan rad pročistača, te se kupcu ne mogu uvažiti prava na garanciju.
 • Slike u uputstvima za ugradnju i održavanje su čisto simbolične.

2. SUSTAV ZA PROČIŠĆAVANJE TIP H2E

3. UGRADNJA SUSTAVA ZA PROČIŠĆAVANJE

4. MONTAŽA POKLOPCA I ZAVRŠNI RADOVI

MONTAŽA POKLOPCA I ZAVRŠNI RADOVI

Nakon zasipavanja potrebno je visinu okna prilagoditi okolnom terenu. Pročistač je moguće takođe povisiti, ali ukupna visina rezervoara ne smije biti veća od 2,25m.

Sustav za pročišćavanje otpadnih voda može imati ugrađenu kapu sa brtvom, poklopac od ljevanog željeza i dodatne pokrivače za veću sigurnost djece, ovisno o zahtjevu kupca. U slučaju poklopca sa zatvaračem kao zaštitom koji pruža čvrsti spoj i brtvljenje između obruča i rezervoara, poklopac nije moguće odvojiti bez upotrebe dodatne poluge. Tvrtka koja ugrađuje rezervoar ili nadzorni organ je odgovoran za dobro zatvaranje poklopca i zaštite od otvaranja pročistaća otpadnih voda, za djecu mlađu od 18 godina. Dodatna zaštita se može osigurati najmanjim punjenjem šahta sa poklopcem.

5. SMJEŠTAJ BIOLOŠKOG NOSIOCA U BIOFILTER

Biološki nosioc Biofilter se proizvodi u tvornici !!

6. POČETAK TRETMANA (PROČISTAČA) H2E

7. ODRŽAVANJE

Uređaj mora biti ispražnjen u odgovarajućim vremenskim razmacima. Intervale čišćenja određujemo tako, da korisna zapremina uređaja nije prekoračena i da funkcionalnost cijelog uređaja nije smanjena.

Proizvođač postrojenja za pročišćavanje vode korisniku preporučuje barem 1 x mjesečno kontrolu sustava za pročišćavanje i priključnih kanala između primarnog rezervoara i biofiltera.

Ukoliko u lokalnim propisima nije drugačije naznačeno, spremnik praznimo, te može biti ispunjen četvrtinu sedimenta korisnog volumena ili do 40 cm od na pročistača. Za kontrolu razine može se koristiti drveni štap dužine 2,5 m , na čijem dnu se nalazi oznaka na otprilike 40 cm visine, štap se zaustavi u cijevi za pražnjenje i na taj način određuje debljina taloga. najprije se otklanja otpad (vreće itd.) sa površine vode, a tek onda mulj na dnu rezervoara.

ODRŽAVANJE

Biofilter u kojem je smješten biološki nosilac se NE PRAZNI!

Potpuno pražnjenje i čišćenje uređaja može biti s vozilom, koje je opremljeno sa usisnom cijevi za vodu. Čišćenje mogu izvoditi samo ovlaštena i kvalificirana preduzeća koja su specijalizovana za čišćenje komunalnog otpada.

Proizvođač uređaja za obradu voda zahtijeva dodatak biološkog proizvoda H2E-NET u sustav za obradu kanalizacijskog otpada.

Tabela doziranja biološkog proizvoda:
Tip prečistača - Količina biološkog proizvoda H2E-NET
5÷15PE - 0,2 l / 7 dni
Dodatna doziranja: - po dodatnim uputstvima proizvođača

Preporučujemo dodatak biološkog proizvoda H2E NET u kanalizacione objekte (WC školjke,umivaonike...). Biološki proizvod se takođe može dodati direktno u primarni rezervoar pročistača. Brtve na poklopcu treba čistiti pri svakom zatvaranju.

Održavanje i rukovanje postrojenjem mora obavljati osobe stručno osposobljene za isto. Neovlaštenim osobama i osobama mlađim od 18 godina je zabranjeno rukovati uređajem.

8. SMJEŠTAJ PROČISTAČA NA JAVNIM MJESTIMA

SMJEŠTAJ PROČISTAČA NA JAVNIM MJESTIMA

9. VODA I MATERIJALI KOJI NE ULAZE U PROČISTAČ

 • kišnica više od 5%,
 • podzemna voda
 • otapanje snijega, leda,
 • kiseline (pH ispod 6,5) i jake lužine (pH iznad 8,5)
 • soli u većim koncentracijama,
 • gnojnica
 • snažni otrovi, gnojiva,
 • masti i ulja (mineralna ulja i masti!)
 • otapala (benzin, otapala za boje, ...),
 • tvari koje uzrokuju jake mirise,
 • kondomi, higijenski ulošci,
 • tekstil,
 • radioaktivni materijal (PR. iz domova zdravlja, bolnice, ...)
 • voda iz bazena i jakuzija,
 • čuperci
 • jake boje, ostatci boja.
 • kuhinjski otpad

10. UPOZORENJA

Kako bi se osiguralo pravilno i kontinuirano funkcioniranje sustava za obradu potrebna je mjesečna kontrole i održavanje uređaja. Ovaj rad bi trebala obavljati osoba koja je posebno zadužena za taj zadatak, a koja zna rukovati istim.

Pravilnik o radu pročistača treba uvijek biti dostupan serviseru ili drugom ovlaštenom licu!

Preuzmite H2E uputstva 

10.1.1. Upozorenja – pri vlastitoj kontroli pročistača

 • pušenje i otvoreni plamen u blizini uređaja za pročišćavanje vode strogo zabranjeno,
 • potrebno je voditi brigu o pravovremenom raspolaganju (s usisavanjem) i uklanjanjem mulja,
  ulaz u postrojenje za pročišćavanje dopušteno je samo u iznimnim slučajevima. U tim
  situacijama sustav za obradu i rezervoar su prethodno ispražnjeni, izvući smjesu plina i zraka, obučeno osoblje mora nositi aparat za disanje,
 • pri redovnoj kontroli i čišćenju zabranjeno je naginjati se u uređaj, a pri servisnim popravcima je potrebno zaštitnom ogradom osigurati pristup ,
 • po završetku radova poklopce uređaja potrebno je vratiti na mjesto, očišćene uz provjeru vodonepropusnost spojeva,

O nama

Kako do nas

Kontakt

Hidroizolacija

Knauf

Samoborka

Boje i lakovi

Ostalo

Vima-trgovina d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 39A

HR-10431 Sveta Nedjelja

t: +385 (1) 550 9392

f: +385 (1) 550 9395

e: info@vimatrgovina.hr